Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Graeme Rodgers
  Guest

  Anyone know this guy?

  Anyone know what Rob Groenescheij of the Netherlands is doing these days? He
  started a flight sim magazine which didnt get past the first issue.


  Tks
  Graeme


 2. #2
  New Member
  Join Date
  Feb 2009
  Location
  Canada
  Posts
  1
  Contribute If you enjoy reading the
  content here, click the below
  image to support MyCockpit site.
  Click Here To Contribute To Our Site

  Rob Groenescheij of The Netherlands

  Rob Groenescheij took his last plane in December 2008: he past away.

 3. #3
  150+ Forum Groupie Philb737's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Location
  USA
  Posts
  263
  Contribute If you enjoy reading the
  content here, click the below
  image to support MyCockpit site.
  Click Here To Contribute To Our Site

  Op dinsdag 31 december 2008 is Rob Groenescheij op 60 jarige leeftijd overleden. Rob voorzag FSVisions achter de schermen nog regelmatig van advies op allerlei gebied maar voornamelijk op het gebied van media.
  Rob was flightsimmer in hart en nieren. Zo bracht hij heel veel tijd door met zijn flightsim, welke hij op zolder had geinstalleerd. Vaak was dan ook de opmerking wanneer ik belde: "Rob zit op zolder", ik wist dan meer dan genoeg. Begin 2008 had Rob besloten dat het tijd was geworden voor het serieuzere werk, en kocht een 737 panel met alles er op en aan. Daar begon hij enthusiast aan te bouwen. Halverwege het jaar kwam voor hem het bericht dat hij ziek was. Voor iedereen zou dat een domper zijn geweest, niet voor Rob. Die kon de positieve kant van het leven nog altijd zien, iets wat hij tot het laatst vol heeft kunnen houden. De cockpit heeft hij helaas nooit kunnen gebruiken. Hij had niet meer de kracht om op zolder te komen. De flightsim PC's zijn naar beneden verplaatst, om hem zo nog in de gelegenheid te stellen even te kunnen vliegen. Hij keek uit naar een aantal nieuwe releases. Wanneer er weer eentje uitkwam, welke op zijn verlanglijstje stond, belde hij enthusiast op, om over de eerste ervaring te delen. Dit heeft hij gedaan tot aan een week voor zijn overlijden.
  Op zijn rouwkaart staat heel toepasselijk:
  Hoe mooi is het Leven,
  Maar nu is mijn Leven even op pauze gezet.
  Rob is nu begonnen aan de Take Off voor zijn laatste vlucht. Met Rob verlies ik een goede vriend.
  Rob, bedankt voor al je hulp, adviezen en inbreng, zowel privé als op sim gebied. Have a good flight......
  GOOGLE Translation:
  On Tuesday, December 31, 2008 Rob Groenescheij the age of 60 is deceased. Rob provided FSVisions behind the scenes still regularly advise on many different areas but mainly in the field of media.

  Rob flight ever was in heart and kidneys. So he brought a lot of time with his FlightSim which he had installed in the attic. Common was the comment when I called: "Rob is in the attic, I knew more than enough. Beginning in 2008 Rob had decided that the time had become the more serious work, and bought a 737 panel with everything on and on. As he began to build Enthusiast. Halfway through the year came to him the message that he was sick. For anyone that would have been a damper, not Rob. That was the positive side of life still see something he last vol control. The cockpit, he unfortunately never used. He had not the strength to loft it. The FlightSim PC are moved down to him still the opportunity to even be able to fly. He looked forward to a number of new releases. When there is one cent, which was his wish, he called on Enthusiast, to have the first experience to share. This he has done up to a week before his death.

  On his funeral card is very appropriate:

  How sweet it is Life,

  But now my life put on pause.

  Rob has now begun to Take Off for his last flight. With Rob I lose a good friend.

  Rob, thanks for all your help, advice and input, both private and sim area. Have a good flight ......
  IF it's not Boeing I ain't going!!!!!!

 4. Thanks W9XE/Project777 thanked for this post